Clinical Laserthermia System AB

Clinical Laserthermia System (CLS) var vår första investering och innebar att arbetet som ”Affärsängel” inleddes. Det var några stycken intressenter som aktivt tittade på bolaget efter deras presentation vid ett möte med Connect i december 2007, men vi var de enda som i det läget slutligen investerade i bolaget. En investering vi definitivt inte ångrar.
Bolaget har målmedvetet sakta men säkert löst sina utmaningar och samtidigt undvikt de största fallgroparna. Resan har inte varit helt enkel med tanke på att bolaget relativt tidigt noterades på Aktietorget, med all den uppmärksamhet det bidrog till. Men med facit i hand kan man nu konstatera att det trots allt blev bra och när nu bolaget står inför ett större genombrott, är det alldeles säkert en stor fördel med all publicitet.

Affärsidén är att utveckla och marknadsföra en säker, skonsam, kostnadseffektiv och kliniskt prövad metod för behandling av solida cancertumörer.

Det är professor Karl-Göran Tranberg som har drivit utvecklingen för att kunna lansera en produkt för värmebehandling av tumörer sedan tidigt 1990-tal. Utveckling av metoder för cancerbehandling tar lång tid, men vi anser oss vara nära att kunna lansera en produkt som inte bara behandlar tumören, utan även ger ett immunologiskt skydd mot att tumören ska komma tillbaka. Dessutom möjliggör behandlingen att andra tumörer och metastaser i kroppen kan besegras. Man kan säga att behandlingen ”vaccinerar” mot cancer.

Bolaget är som sagt noterat på Aktietorget. Informationen hittar du här och på bolagets egen websida.

Comments are closed