Presentation

Sedan januari 2008 har vi i Scanicus genomfört femton investeringar, varav tretton är direktinvesteringar och två är i riskkapitalbolag. Av de femton investeringarna är elva fortfarande aktiva. Om du är intresserad av bolagen finns de flesta presenterade under ”Bolagsportfolio” i menyn.

Bakgrunden till val av företagsnamn, var att välja något utan egentlig anknytning till verksamheten, men med skånsk inriktning och gärna från det latinska språket. Vi fann en del intressant information med detta som grund;

  • Språkdebatt på nätet: Terra Scaniae kan mycket väl betyda Skånes land, d.v.s. Skåneland, i singularis. Ska man göra om substantivet Scania till adjektiv skulle jag tro att Scanicus-a-um är vanligare än Scanius-a-um, men det brukar ofta finnas en massa varianter när det gäller adjektiv till geografiska platser. Scanensis-is-e har nog också förekommit.
  • Nöjeslivet: Åke Cato använder signaturen Cato Scanicus=Cato från Skåne.
  • Växtriket: Skåne-Björnbär. Frukt av växten Rubus scanicus. (fr. Svenska Akademins Ordlista)
  • Djurriket: Julus scanicus Lohmander, ålkejsarfoting. Arten är i Sverige inskränkt till Skåne och södra Halland där den främst lever i icke kulturpåverkade kärriga lövskogar.
  • Djurriket: Skånekrokodil, ThoracosäWrus sca’nicus, en i Skåne funnen fossil art.

Sen tyckte vi givetvis att ordet var unikt som företagsnamn, vilket var viktigt.